Политика за защита на личните данни

Политика за защита на лични и други обработвани данни

Когато използвате уебсайта intexcompany.bg Вие ни доверявате личните си данни. Ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че няма да злоупотребим с Вашето доверие. Ето защо бихме искали да обясним как защитаваме личните Ви данни.

Настоящата политика описва какви лични данни събираме, как ги използваме и споделяме и как можете да контролирате това.

Ние обработваме Вашите лични данни в съответствие със съответното законодателство за защита на личните данни, по-специално в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО, както и в съответствие със Закон № 110/2019 Сб., относно обработването на лични данни (наричан по-долу „Закон“).

 

Кой обработва Вашите лични данни?

Операторът на услугите на уебсайта „intexcompany.bg“ е дружество Intex Trading s.r.o., със седалище на адрес Benešovská 1863/23, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Ид.№ 26150808, регистрирано в Градския съд в Прага под номер на делото C 74759, електронна поща: info@intexcompany.bg, телефон: +420 267 312 645 (наричано по-долу „Оператор“ или „Intex“) и като администратор ще обработва Вашите лични данни в съответствие с условията, изложени по-долу.

 

Какви Ваши лични данни обработваме?

В случай на Ваше запитване за наличие на резервни части или ако се свържете с нас чрез формуляра за контакт, ние обработваме Вашите данни за контакт и данните, които предоставяте в заявката си (т.е. по-специално Вашия имейл адрес, телефонен номер, Вашето запитване).

Ако сте се абонирали за нашия бюлетин, ние обработваме Вашия електронен адрес.

Ако сте посетител на нашия уебсайт, обработваме Вашия IP адрес, от който Вашето крайно устройство осъществява достъп до нашия уебсайт или мобилни приложения, както и данни, получени чрез „бисквитки“ (в случай на онлайн услуги) или други онлайн идентификатори, като по-специално информация за Вашето крайно устройство (тип браузър, настройки на браузъра, операционна система на устройството), данни за геолокация, обща информация за Вашите интереси, информация за посетените уебсайтове или използваните мобилни приложения и др. За повече информация, моля, вижте Политиката за използване на бисквитки.

 

Какви източници използваме, за да получим информация за Вас?

Вашите лични данни, които обработваме, обикновено получаваме директно от Вас, когато посетите уебсайта, абонирате се за бюлетина, свържете се с нас чрез формуляра за контакт или при индивидуална комуникация (писмена или телефонна).

В обосновани случаи (по-специално при събиране на дължими суми) можем да потърсим информация за Вас и от публични източници, списъци и регистри, като например търговския регистър, фирмения регистър, регистъра за несъстоятелност и др.

Защо обработваме Вашите лични данни?

В случай на Ваше запитване обработваме данните, за да отговорим на него.

В случай на абонамент за бюлетина обработваме адреса на електронната поща за включване в нашия пощенски списък и за изпращане на бюлетина.

В случай на обработване на бисквитки, това засяга главно достъпността на уебсайта, уеб анализа и маркетинговите дейности – за повече информация, моля, вижте Политиката за използване на бисквитки.

Освен това обработваме Вашите данни за следните цели:

 • анализиране и подобряване на нашите продукти и услуги
 • съхраняване на лични настройки в рамките на конкретна услуга или продукт;
 • гарантиране на сигурността на нашите системи и мрежи срещу външни атаки или злоупотреба от страна на потребителите;
 • изпращане на търговски съобщения и информационни бюлетини;
 • защита и прилагане на нашите права (например в случай на съдебен спор, свързан с нашите услуги).

Кой ще има достъп до Вашите данни?

Вашите данни са в безопасност при нас. Внимателно подбираме партньорите си, на които поверяваме данните Ви и които са в състояние да гарантират, че Вашите данни са технически и организационно защитени, така че да не могат да бъдат достъпни или да бъдат използвани неправомерно или случайно. Защитата на Вашите данни е наш приоритет. Всички наши партньори са обвързани със задължения за конфиденциалност и нямат право да използват предоставените данни за цели, различни от тези, за които сме им ги предоставили.

Третите страни, които могат да имат достъп до Вашите лични данни, в зависимост от естеството на услугата, от която се възползвате или сте се възползвали, са следните:

 • лица, на които предоставяме данни за целите на анализа на трафика към нашите уебсайтове (за повече информация вижте Политиката за използване на бисквитки);
 • лица, които осигуряват техническото функциониране на дадена услуга за нас, или оператори на технологии (по-специално ИТ услуги), които използваме за нашите услуги: VSHosting s.r.o.;
 • лица, които осигуряват сигурността и целостта на нашите услуги и уебсайтове и редовно тестват тази сигурност за нас;
 • оператори на рекламни системи във връзка с таргетирана реклама (за повече информация вижте Политиката за използване на бисквитки)
 • оператори на технически решения, които ни позволяват да Ви показваме само съдържанието и рекламите, които са подходящи за Вас;
 • други доставчици на правни, административни и технически услуги, които използваме, за да гарантираме, че изпълняваме договорните си задължения към нашите клиенти, потребители и бизнес партньори.
 • При определени, точно дефинирани условия, ние сме задължени да предадем някои от Вашите лични данни въз основа на приложимите правни разпоредби, например на . Държавната полиция, или на други правоприлагащи органи, включително специализирани служби (Звено за разкриване на организирана престъпност, Митническа администрация и др.) и други органи на публичната администрация.

Предават ли се Вашите лични данни на трети държави?

Тъй като предоставяме редица услуги в онлайн среда, което често включва предаване на данни по целия свят, може да се случи Вашите лични данни да бъдат предадени на така наречените трети държави извън Европейския съюз в рамките на предоставяне на услуги или в контекста на нашите бизнес отношения. В такъв случай ще предадем Вашите лични данни само при условие, че получателят или обработващият Вашите лични данни е обвързан със стандартните договорни клаузи на ЕС за защита на данните или при условие, че отговаряме на другите изключения за такива предавания, посочени в ОРЗД (например за изпълнение на договор или с Вашето съгласие или други подходящи гаранции за защита на данните).

Колко дълго обработваме Вашите данни?

В случай на Ваше запитване за наличие ще обработваме данните за времето, необходимо за да отговорим на него, и ако не се споразумеем за по-нататъшно сътрудничество, за не повече от 6 месеца след края на нашата комуникация.

Ако сте се абонирали за нашия бюлетин, ние ще съхраняваме Вашия имейл адрес за период от 2 години от датата на получаване на Вашето съгласие, освен ако не оттеглите съгласието си или пък не удължите валидността му.

В случай че Ви предоставяме нашите услуги и имаме договорни отношения с Вас, ще обработваме данните за целия период на договорните ни отношения и за период от 10 години след предоставянето на изпълнението или за период от време, необходим за защита на нашите права, за предявяване на претенции за некачествено изпълнение или отговорност за вреди.

Ако създадете потребителски профил, ние ще обработваме личните данни, докато профилът е свързан с нашата услуга. Въпреки това можете да анулирате профила си по всяко време, като в този случай ни пишете на електронен адрес gdpr@intexcompany.bg. Ако профилът бъде анулиран, за разумен период от време ще бъдат съхранявани само основни идентификационни данни и причината, поради която регистрацията е била анулирана, или данни, представляващи част от оперативните резервни копия.

Можем ли да обработваме личните Ви данни без Вашето съгласие?

Да, можем да обработваме личните Ви данни без Вашето съгласие, но единствено за следните цели:

 • предоставянето на услуга или продукт (изпълнението на договор между Вас и нас, когато договорът представлява фактическо използване на услугата, без да е необходимо да подписвате каквото и да било);
 • спазване на законови задължения, наложени ни от общозадължително законодателство (напр. задължени сме да съхраняваме данни за трафика и локацията въз основа на Закон № 127/2005 Сб., за електронните комуникации); или
 • обработване, което е необходимо за целите на нашите законни интереси (напр. за директен маркетинг, осигуряване на сигурността на нашите уебсайтове).

Възможността и законосъобразността на такова обработване произтичат пряко от приложимото право и не се изисква Вашето съгласие за такова обработване.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

В случай на обработване на лични данни с цел обработка на запитвания, сключване и изпълнение на договори и предоставяне на услуги, включително създаване на потребителски профил, това е обработване съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

В случай на обработване на лични данни с цел изпълнение на наши законови задължения (по-специално счетоводни и данъчни задължения), това е обработване съгласно член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.

В случай на обработване на електронния Ви адрес въз основа на Вашия абонамент за бюлетин, това е обработване съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД – т.е. въз основа на Вашето съгласие.

В случай че сте наш клиент, член 7 (3) от Закон № 480/2004 Сб., за някои услуги на информационното общество, ни позволява да използваме адреса на електронната Ви поща при разпространението на новини, освен ако не сте ни забранили да го направим. Разбира се, можете да се откажете от абонамента за този бюлетин по всяко време.

В случай на обработване за анализ на уебсайта, на нашите продукти и услуги, обработване на IP адреси, предявяване на наши претенции и т.н., става дума за обработване съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД – т.е. въз основа на така наречения легитимен интерес. Вие можете да възразите срещу такова обработване.

В нашата компания не съществува автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Как са защитени личните ми данни?

Всички лични данни, които ни предоставяте, са защитени чрез стандартни процедури и технологии. Редовно проверяваме системата дали не е уязвима и дали не е била изложена на атака и прилагаме мерки за сигурност, които предотвратяват неоторизиран достъп до лични данни и които осигуряват достатъчна сигурност с оглед на съвременното технологично ниво. Приетите мерки за сигурност редовно се актуализират.

С цел по-добра защита на личните ви данни, достъпът до тях е защитен с парола, а чувствителните данни се криптират по време на предаването им между вашия браузър и нашия уебсайт. Въпреки това, без Вашата помощ и отговорно поведение не сме в състояние да гарантираме напълно сигурността на Вашите данни. Затова ни помогнете да запазим сигурността на Вашите данни, като спазвате поверителността на Вашите уникални пароли и други данни за достъп до нашите услуги и като спазвате нашите основни политики за сигурност.

Как и кога можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни?

Ако обработваме лични данни въз основа на съгласие, можете да го оттеглите по всяко време безплатно.

Оттеглянето на съгласието обаче не засяга обработката на лични данни, които обработваме въз основа на правно основание, различно от съгласието (т.е. по-конкретно ако обработката е необходима за изпълнението на договор, правно задължение или по други причини, посочени в приложимото право).

Задължен ли съм да предоставям личните си данни? Какво става, ако не предоставям лични данни?

Вие ни предоставяте личните си данни доброволно.

Обработката на лични данни обаче е необходима за предоставянето на нашите услуги, за обработката на Вашите запитвания или за изпълнението на нашите законови задължения. При този случай не можем да Ви предоставяме услуги, без да предаваме и обработваме тези данни.

Какви права имате във връзка със защитата на личните данни?

Във връзка с Вашите лични данни съгласно закона имате по-конкретно следните права:

 • право на оттегляне на съгласие;
 • право на коригиране или допълване на лични данни;
 • право на подаване на искане за ограничаване на обработката;
 • право на подаване на възражение или жалба срещу обработването в определени случаи;
 • право на подаване на искане за преносимост на данните в определени случаи;
 • право на достъп до личните данни;
 • право на информираност за нарушение на сигурността на личните данни;
 • в определени случаи – право на изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“);
 • правото на подаване на жалба до Органа за защита на данните (www.uoou.bg);
 • евентуално, право на предявяване на иск за защита на личните данни пред компетентен съд.

Какво означава, че имате право на подаване на възражение?

В случай че обработваме Вашите лични данни въз основа на т.нар. легитимен интерес, можете да подадете възражение срещу такова обработване. Ние ще го преценим и съответно ще продължим или ще спрем да обработваме Вашите лични данни. В случай че обработваме лични данни за целите на директния маркетинг (напр. изпращане на бюлетини на клиенти), винаги приемаме възражението като легитимно и спираме изпращането на бюлетини.

Как можете да се свържете с нас?

Ако имате някакви въпроси относно защитата на личните данни или искате да оттеглите съгласието си за по-нататъшно обработване на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по електронен път на адрес gdpr@intexcompany.bg или писмено на адрес: Benešovská 1863/23, 101 00 Praha, на вниманието на длъжностното лице по защита на данните. В този контекст бихме искали да Ви информираме, че може да поискаме от Вас да ни предоставите подходящо удостоверение за самоличност, за да можем да потвърдим Вашата самоличност. Това е предпазна мярка за сигурност, за да се предотврати достъпът на неупълномощени лица до Вашите лични данни.