ЧЗД

Грешка E90

Код E90 се показва при недостатъчен дебит на водата. Това най-често е свързано с поддръжката на водата - причинява се например от стар или запушен филтър, замърсена вода или бактерии или водорасли във водата. Моля, първо проверете точките по-долу:

  • Филтърът/картушът трябва да се промива ежедневно или след всяка употреба. Редовно сменяйте филтъра с нов (веднъж на няколко дни/седмица в зависимост от интензивността на използване на джакузито).
  • Водата трябва да е прозрачна. Винаги поддържайте нивото на хлора в джакузито между 2 и 4 ppm.
  • Ако водата Ви е зелена/мътна или съдържа пяна, вероятно това е причината за появата на код E90. За повече подробности относно подобряването на качеството на водата, моля, прочетете ръководството.
  • Хлорът действа като дезинфектант и предотвратява развитието на водорасли и бактерии. Филтърът/картушът помага само за улавяне на механичните частици във водата.

Чисти ли са филтърът/картушът и водата в джакузито?

Отвийте кутията за картуш (вътрешната стена на ваната) и включете бутона Филтрация.

Все още ли се показва код E90?

Код E90 все още се показва:

Ако джакузито ви е в гаранция, моля, свържете се със своя продавач, за да предявите рекламация.
Ако проявявате интерес към следгаранционен платен ремонт, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz.

Код E90 вече не се показва:

Тогава проблемът не е в електронната част на джакузито, а в замърсен филтър или недостатъчно добро качество на водата. В този случай трябва да смените филтъра/картушът или да обработите водата с химикали за басейни, за да достигнете желаното ниво на хлор и/или химични елементи.

За повече информация относно правилната поддръжка на водата:

Обща поддръжка на джакузи PureSpa