ЧЗД

Свързване на картушна филтрация

Свързване на маркучите

Маркучите за филтриране трябва да се свързват към басейна съгласно правилото „по-нисък изход към по-висок вход“. Изходът и входът на корпуса на басейна се намират на различна височина. По-ниският изход (от корпуса на басейна) трябва да се свърже с маркуч към по-високия вход на помпата (отбелязан с „+“). И обратното, маркучът от долния изход на помпата трябва да води към по-високия вход на басейна.

Такова свързване е необходимо, за да може помпата да работи възможно най-ефективно. Помпата не е напълно автономна, а се нуждае от достатъчно налягане на водата от басейна. С това правилно свързване ще се постигне възможно най-високо налягане на водата към помпата.

Съвет: Не свързвайте повече маркучи към филтрацията. Това ще удължи веригата за циркулация на водата и ще изисква по-голямо налягане на водата, което ще намали ефективността на помпата.

Къде да разположите помпата

Ако картушната филтрация се намира над нивото на водата в басейна, помпата не може да функционира правилно. Както бе споменато по-горе, помпата не е напълно автономна и работи благодарение на налягането на водата. Следователно така разположената помпа няма да има достатъчно налягане, за да заработи и да изпомпва вода във веригата за циркулация.

Моля, поставете картушната филтрация на земята до басейна. По този начин помпата ще бъде разположена под нивото на водата. За повече информация относно инсталирането на помпата, моля, прочетете ръководството за потребителя.