ЧЗД

Нисък дебит на водата

Соларното отопление повишава съпротивлението на водния поток във веригата, като по този начин намалява дебита на водата.
Ако дебитът на водата е много нисък или липсва, можете да следвате следните стъпки, за да решите проблема:

Стъпка 1:

Отстранете от циркулационната верига всички аксесоари на басейна, с изключение на помпата и соларния нагревател.

Стъпка 2:

Уверете се, че сте обезвъздушили правилно филтрацията в съответствие с ръководството за потребителя.

Стъпка 3:

Отворете вентила на соларния нагревател съгласно ръководството за потребителя и включете филтрацията.

Ако филтрацията не е правилно обезвъздушена или ако са свързани твърде много аксесоари, дебитът на водата ще бъде намален.


Ако са свързани последователно няколко соларни нагреватели, това автоматично намалява водния поток, тъй като се създава по-голямо съпротивление. Ако имате свързани няколко последователни нагреватели, препоръчваме да следвате следните стъпки:

Стъпка 1:

Регулирайте вентила на първия соларен нагревател така, че по-голямата част от водата да тече директно към втория нагревател (през първия нагревател ще преминава минимално количество вода).

Стъпка 2:

Отворете малко повече вентила на втория нагревател.

Стъпка 3:

Ако са свързани повече от 4 нагреватели, отворете вентила на третия нагревател малко повече.

Стъпка 4:

Завъртете вентила на предпоследния нагревател на половин максимум.

Стъпка 5:

Отворете вентила на последния нагревател до максимум, за да може водата да протича през цялата повърхност на соларния нагревател, който след това я загрява.