ЧЗД

Пясъчна филтрация – обратна промивка

Всеки филтърен пясък е различен. Когато се насипва нов пясък, първо трябва да се включи обратната промивка. След това превключете пясъчната филтрация на режим „филтриране“ и отбележете стойността на манометъра. Това е първоначалната стойност на вашата помпа. Възможно е стрелката вече леко да навлиза в жълтото поле. Ако тя навлезе повече в жълтото поле, трябва да се извърши обратна промивка. Вижте по-долу инструкциите за това как да процедирате при извършване на обратна промивка на система за пясъчна филтрация:

4-пътен вентил за обратна промивка

Стъпка 1:

Изключете помпата

Стъпка 2:

Завъртете лостчето на 4-пътния вентил в положение „обратна промивка“

Стъпка 3:

Отвийте капачката за изпускане от 4-пътния вентил

Стъпка 4:

Включете отново помпата

Стъпка 5:

Изключете помпата, когато от изпускателния фланец започне да
тече чиста вода
(Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изпускателния отвор - щом водата престане да съдържа пясък, можете да изключите помпата)

Стъпка 6:

Завинтете капачката обратно на изходния отвор и преместете
лостчето на 4-пътния вентил в положение „филтриране“

6-пътен вентил за обратна промивка

Стъпка 1:

Изключете помпата

Стъпка 2:

Завъртете лостчето на 6-пътния вентил в положение „обратна
промивка“

Стъпка 3:

Отвийте капачката за изпускане от 6-пътния вентил

Стъпка 4:

Включете отново помпата

Стъпка 5:

Изключете помпата, когато от изпускателния фланец започне да
тече чиста вода
(Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изпускателния отвор - щом водата престане да съдържа пясък, можете да изключите помпата)

Стъпка 6:

Завъртете лостчето на 6-пътния вентил в положение „чистене“

Стъпка 7:

Включете помпата за поне 1 минута и след това я изключете отново.

Стъпка 8:

Завинтете капачката обратно на изходния отвор и преместете лостчето на 6-пътния вентил в положение „филтриране“

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.