ЧЗД

Връзка с Wi-Fi – ново приложение

Ако Вашето джакузи INTEX е оборудвано с функция, която Ви позволява да го управлявате дистанционно чрез приложение, първо трябва да проверите кой модел джакузи (панел за управление) имате. След това трябва да инсталирате съответната версия на приложението.

Процедура:         

Вземете сваляемия панел в ръка и проверете кода, който е отпечатан на гърба на панела - вж. снимката по-долу:

Ако кодът в края не съдържа буквите „TY“- използвайте за свързване приложение 1.

Ако кодът завърша с буквитеTY“ – използвайте за свързване приложение 2.

Приложения за система IOS:

  1. Приложение INTEX Link – Spa Management (приложението e с тъмен на цвят фон)
  2. Приложение INTEX Link (NEW) (приложението e със светъл на цвят фон)

Приложения за система Android:

  1. Приложение INTEX Link – Spa Management (Intex Development Co Ltd) (приложението e с тъмен на цвят фон)
  2. Приложение INTEX Link (Intex Development Co Ltd) (приложението e със светъл на цвят фон)

Когато свързвате джакузито към WiFi е важно панелът да бъде напълно зареден и защитното фолио да е премахнато.