ЧЗД

Висока концентрация на хлор

Важно е да проверите стойностите на водата, преди да добавите хлор или да включите солинатора. Това е важно, дори ако не сте използвали джакузито дълго време. Ако водата не е проверена преди добавянето на хлор, концентрацията на хлор може да е твърде висока и да се стигне до повреда на надуваемата вана на джакузито и на електрическите му части, например по следните начини:

Черни частици

Корпусът около нагревателя може да корозира. Тогава във водата се отделят черни зърнести частици.

Обезцветяване на джакузито

Стените на джакузито и капачката на изпускателния вентил може силно да се оцветят. По повърхността на стените и дъното на ваната могат да се появят малки неравности или петна по джакузито и надуваемия капак.

Вълнообразни ръбове по PVC

Около дъното на надуваемата вана може да се деформира тунела с отвори за въздушни мехурчета или дори джоба за вкарване на въздух.

Повреда на филтърната помпа и нагревателя

Филтърната помпа може да се повреди от прекомерно количество черни частици. Нагревателната система може да бъде засегната дотолкова, че в нагревателния елемент да се образува дупка, която да доведе до теч.

Ако джакузито е монтирано, но не се използва, филтрацията трябва да се включва за кратко всеки ден. Ако джакузито има солинатор, времето за работа може да се регулира. Ако планирате да не използвате джакузито за дълъг период от време, препоръчваме ви да изпразните джакузито и да го приберете.

За по-подробни съвети относно поддръжката на водата се свържете със специалист или търговец на химия за басейни.