ЧЗД

Теч на вода от маркучи

Има няколко причини, поради които водата може да изтича от горния капак на картушната филтрация. Основната причина е неправилно разположен уплътнителен пръстен. Уплътнителният пръстен не трябва да е там, където е резбата на капака, а в жлеб в корпуса на филтрацията под капака. Поради неправилното поставяне на пръстена филтрацията не се уплътнява правилно, което може да доведе до изтичане на вода.

Моля, следвайте стъпките по-долу:

Стъпка 1:

Освободете маркуча

Стъпка 2:

Издърпайте маркуча така, че О-пръстенът да влезе в жлеба си на входа на маркуча (Ако О-пръстенът се е изместил, внимателно местете маркуча напред-назад, докато заеме правилното положение)

Стъпка 3:

Внимателно вкарвайте маркуча с кръгови движения, така че О-пръстенът да не се разхлаби от мястото си

Стъпка 4:

Сменете скобата на маркуча.

По-долу е показано правилно и неправилно монтиран уплътнителен пръстен на входа на маркуча. Моля, проверете дали О-пръстенът е монтиран правилно. Ако това не е така, моля, следвайте горните указания.