ЧЗД

Не произвежда хлор (QS400)

Ако по време на работа солинаторът не показва грешка, значи той работи и произвежда хлор. Електролизата разгражда разтворената сол на свободен хлор и други вещества.

Ако не измерите никакъв или малко хлор във водата, е възможно произведеният хлор да е бил веднага изразходван или разграден. Например: Когато във водата има твърде много биологичен материал, хлорът веднага се изразходва за дезинфекция.

Можете да използвате функцията „boost“, за да увеличите количеството на хлора във водата. Когато включите функцията „boost“, филтърната помпа трябва да е настроена на „FP“. След това помпата работи непрекъснато. Функцията Boost може да се настрои на интервал от 36, 48 или 60 часа.

Ако след първото включване на функцията „boost“ все още не сте измерили достатъчно хлор, имате можете да извършите следните стъпки:

Почистете електродите

Титановият електрод генерира свободен хлор от солената вода. Затова следвайте указанията в ръководството, за да почистите правилно титановите плочи.

Включете „Boost“ повторно

Ако във водата има твърде много биологичен материал, произведеният хлор се използва веднага за дезинфекция на водата. Затова трябва еднократно да се включи boost, за да се разгради биологичният материал. След това boost трябва да се включи още веднъж, за да се постигне желаното количество хлор във водата.

Покрийте басейна, когато не го използвате

Прекалено много пряка слънчева светлина ще разгради хлора, преди да е започнал да действа. Дъждовете и бурите също могат да влошат/намалят ефективността на хлора, дори когато басейнът не се използва.

Свържете се със специалист по химия за басейни

Ако горните стъпки не са разрешили проблема, опитайте да се свържете със специалист по химия за басейни, който може да ви предостави допълнителна специализирана информация.