ЧЗД

Инсталиране на вакуумна подочистачка Auto pool cleaner 28007

Ако вакуумната подочистачка за басейн Intex не работи правилно (например: почти не се движи, движи се само в една посока или изобщо не се движи), тогава е важно първо да се уверите, че подочистачката е свързана правилно. Следвайте точките по-долу:

Уверете се, че подочистачката е свързана към правилния вход

Вакуумната подочистачка за басейн трябва да бъде свързана към входния/ проходния отвор на басейна. В него водата от помпата се излива в басейна. Подочистачката не работи на принципа на засмукване чрез помпа, а чрез силно течение на водата, която се връща обратно в басейна. Затова вакуумната подочистачка трябва да бъде свързана към правилния отвор, където водата се влива в басейна и съответно в подочистачката. Водната струя създава вакуум и засмукване, което задвижва подочистачката, и тя започва да изсмуква замърсяванията.

Правилно свързване на вакуумната подочистачка за басейн

Стъпка 1:

Поставете подочистачката на дъното на басейна.

Стъпка 2:

Потопете целия маркуч под водата

Започнете от подочистачката и свършете с другия край на маркуча

Стъпка 3:

Когато целият маркуч бъде под нивото на водата, можете да го свържете към входа на басейна, където тече водата от басейна към помпата.