ЧЗД

Обезвъздушаване на пясъчна филтрация

По-долу се описва процедурата за обезвъздушаване на пясъчната филтрация. Моля, проверете дали имате 6-пътен или 4-пътен вентил. Ако на пясъчната филтрация не е обезвъздушена правилно, това ще се отрази негативно на нейната работата.

Обезвъздушаване на пясъчна филтрация с 4-пътен вентил

Стъпка 1:

Изключете пясъчната филтрация и извадете кабела от контакта.

Стъпка 2:

Завъртете лостчето на 4-пътния вентил в положение „N”.

Стъпка 3:

Освободете обезвъздушаващия вентил на мотора.

Стъпка 4:

Когато започне да тече вода, затворете го отново.

Стъпка 5:

Отвийте капачката на изхода на 4-пътния вентил.

Стъпка 6:

Когато започне да изтича вода, можете да завиете капачката обратно.

Стъпка 7:

Преместете лостчето на 4-пътния вентил в положение „филтриране“ и включете отново помпата.

Обезвъздушаване на пясъчна филтрация с 6-пътен вентил

Стъпка 1:

Изключете пясъчната филтрация и извадете кабела от контакта.

Стъпка 2:

Завъртете лостчето на 6-пътния вентил в положение „N”.

Стъпка 3:

Отвийте частично свързващия маркуч на върха на 6-пътния вентил (не отвивайте напълно).

Стъпка 4:

Когато започне да тече вода, затворете го отново.

Стъпка 5:

Отвийте частично свързващия маркуч на върха на 6-пътния вентил (не отвивайте напълно).

Стъпка 6:

Когато започне да тече вода, можете отново да затегнете/завиете свързващия маркуч.

Стъпка 7:

Преместете лостчето на 6-пътния вентил в положение „филтриране“ и включете отново помпата.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.