ЧЗД

Wifi свързване – процедура

Връзката между джакузито и приложението на Intex може да прекъсне по време на процеса на сдвояване, който отнема твърде много време. Следвайте стъпките по-долу, за да намалите времето за сдвояване до най-краткото възможно време, така че да избегнете загуба на връзката.

Стъпка 1:

Изключете мобилните данни в телефона си.

Стъпка 2:

Включете „Местоположение“ в настройките на мобилния си телефон, за да може приложението на Intex да има достъп до него.

Стъпка 3:

Включете Wi-Fi в телефона си.

Стъпка 4:

Уверете се, че имате достъп до интернет чрез Wifi.

Стъпка 5:

Отворете приложението Intex се регистрирайте в него.

Стъпка 6:

Рестартирайте джакузито, като натиснете бутона RESET (Rücksetzen) на токовата защита (RCD).

Стъпка 7:

Включете панела за управление на джакузито.

Стъпка 8:

Натиснете символа „+“ в приложението.

Стъпка 9:

Веднага натиснете бутона „Next“ (игнорирайте инструкциите на панела за управление, които сега гласят „press the pairing button“).

Стъпка 10:

Въведете паролата на вашия Wifi рутер.
Внимание! Все още не натискайте „Next“.

Стъпка 11:

Сега натиснете и задръжте бутона за сдвояване на панела за управление за 5 секунди, докато чуете звуков сигнал и индикаторът за Wifi на панела започне да показва статуса на сдвояване.

Стъпка 12:

Веднага натиснете бутона „Next“ в приложението.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.