ЧЗД

Не произвежда хлор

Електролизата разгражда разтворената сол до свободен хлор и други вещества. Ако по време на работа не възникват грешки, солинаторът работи и произвежда хлор. Ако липсва измерен хлор във водата, е възможно произведеният хлор веднага да е бил изразходван или разграден.

За да се повиши нивото на хлор във водата, трябва да включите солинатора няколко пъти един след друг. За да постигнете достатъчно количество хлор, включете солинатора три пъти в рамките на 8 часа.

Ако измерените стойности на хлор все още са много ниски, въпреки че солинаторът е бил пускан няколко пъти един след друг, следвайте стъпките по-долу:

Почистете електродите

Титановият електрод генерира свободен хлор от солената вода. Затова следвайте указанията в ръководството, за да почистите правилно титановите плочи.

Включете отново солинатора

Ако във водата има твърде много биологичен материал, произведеният хлор се използва веднага за дезинфекция на водата. Проверявайте нивото на хлора между пусканията - дали нивото се увеличава.

Покрийте джакузито, когато не го използвате

Прекалено много пряка слънчева светлина ще разгради хлора, преди да е започнал да действа. Дъждовете и бурите също могат да влошат/намалят ефективността на хлора, дори когато джакузито не се използва.

Свържете се със специалист по химия за басейни

Ако горните стъпки не са разрешили проблема, опитайте да се свържете със специалист по химия за басейни, който може да ви предостави допълнителна специализирана информация.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.