ЧЗД

Обща информация за използването на джакузи PureSpa

Intex PureSpa се счита за голям електроуред. Има няколко неща, които препоръчваме да проверите, преди да пуснете джакузито в експлоатация. Моля, прочетете информацията по-долу и проверете дали са изпълнени всички условия за правилното функциониране на Вашето джакузи.

Големи електроуреди

Големите електроуреди са тези, които консумират много енергия (напр. микровълнова печка, фурна, сушилня за дрехи, съдомиялна машина и др.). Тези електроуреди обикновено се свързват към отделна заземена група от прекъсвачи. Когато се включи голям електроуред, той ще консумира много електроенергия. Ако към групата прекъсвачи в даден момент са свързани няколко уреда, това може да доведе до „изгаряне“ на предпазителя.

Джакузито трябва да се свързва само към заземен контакт

Заземеният контакт се разпознава по двата щифта в горната и долната част на контакта. Ако в заземения продукт възникне утечка, токът на утечка ще продължи да тече през щифта към точката на заземяване на измервателния уред и ще се задейства заземителният прекъсвач. В незаземен контакт това не се случва и заземителният прекъсвач се задейства само когато токът на утечка протича към земята по друг начин, например когато човек докосне продукт с утечка на ток.
Контактът трябва да е сух, на разстояние най-малко 4 m от джакузито и да е разположен на височина 1,2 m.

Свързване към група прекъсвачи

Когато е включено, Intex PureSpa има консумация на енергия от 2300 W. Затова е препоръчително да свържете джакузито към отделна група прекъсвачи. Ако това не е възможно, джакузито може да се свърже към група прекъсвачи с малки уреди (напр. осветление и др.).
Внимание! Ако джакузито е свързано към група прекъсвачи, към която е свързано хладилно оборудване (като например хладилник, фризер), може да се получи леко изтръпване при допир на крайник до водата.

Ако джакузито е включено и са монтирани прекъсвач и предпазители, първото нещо, което трябва да се провери, е дали в електрическата верига са свързани още електроуреди (големи и малки). Възможно е да се стигне до голяма консумация на пусков ток, което е характерно при едновременно включване на много електроуреди.

Не използвайте удължителен кабел, нито таймер

Повечето удължители не са пригодени за мощността на джакузито. Мощността на нагревателя на джакузито е 2300 W. Когато джакузито е свързано към удължителен кабел или се използва таймер, удължителният кабел може да бъде претоварен, което впоследствие може да предизвика късо съединение. Когато кабелът не може да се справи с мощността на джакузито, обикновено се появява усещане за изтръпване във водата. Затова използвайте само инсталирания захранващ кабел на джакузито и се уверете, че е напълно развит преди употреба.

Поддържайте щепсела сух. Никога не включвайте мокър щепсел

Мокър щепсел, включен в контакт, може да генерира много топлина, която може да доведе до разтопяване на щепсела и контакта. Уверете се, че джакузито е на разстояние най-малко 4 m от електрическия контакт.

RCD – токова защита

Джакузито е оборудвано с устройство за дефектнотокова защита (RCD), което се намира в края на кабела. RCD действа като прекъсвач на ток (GFCI), който незабавно изключва захранването в случай на утечка на ток. Когато токът между всеки тип линия е еднакъв, RCD превключвателят контролира правилното протичане. Когато RCD установи, че балансът е нарушен, той прекъсва подаването на ток. RCD трябва да се тества преди всяка употреба. Ако RCD не работи правилно, не използвайте джакузито. RCD не е водоустойчив, но е устойчив на пръски.

Моля, свържете се с квалифициран електротехник, който да извърши професионална проверка на всички електрически вериги и контакти в дома Ви.