ЧЗД

Почистване на електроди (QS200, QS2100)

За да може електродът да работи оптимално, е необходимо редовно да го почиствате ръчно. Следвайте инструкциите по-долу:

Стъпка 1:

Jednotku vypněte a vypojte kabel ze zásuvky.

Стъпка 2:

Убедете се, че устройството може да бъде разединено от басейна.
Филтърна помпа с маркуч Ø 32 mm: Отвийте цедката и дюзата от вътрешната страна на басейна. Поставете черни тапи/запушалки (във формата на шапка) в отворите.
Филтърна помпа с маркуч Ø 38 mm: Завъртете двата крана на вентилите докрай надясно, за да затворите напълно вентилите, като по този начин предотвратите изтичането на вода от басейна.

Стъпка 3:

Разхлабете гайката на щепсела на електрода по посока, обратна на часовниковата стрелка. Изключете щепсела от гнездото на електрода.

Стъпка 4:

Разхлабете гайката на електрода и извадете титановия електрод от пластмасовия корпус.

Стъпка 5:

Поставете титановия електрод в съд и го залейте с оцет, така че целият електрод да е потопен под повърхността. Оставете титановите пластини да престоят в оцета поне 1 час. За по-големи отлагания препоръчваме да ги оставите да престоят за една нощ. Изплакнете електрода под силна струя вода (напр. с градински маркуч, под чешма).

Стъпка 6:

За да монтирате отново електрода, следвайте горните стъпки в обратен ред.