ЧЗД

Положение на маркучите на пясъчна филтрация

Положение на маркучите при 4-пътен вентил

Свързващият маркуч, който излиза от корпуса на мотора, трябва да се свърже към входа на 4-пътния вентил. Ако е свързан към изхода (на обратна промивка), помпата ще работи само в положение „NEUTRAL“.

Свържете маркуча от мотора към входа на 4-пътния вентил. Пясъчната филтрация, настроена по този начин, ще работи правилно.

Положение на маркучите при 6-пътен вентил

PСвързващият маркуч, който излиза от корпуса на мотора, трябва да се свърже към входа на 6-пътния вентил. Ако е свързан към изхода (на обратна промивка), помпата ще работи само в положение „NEUTRAL“.

Свържете маркуча от мотора към входа на 6-пътния вентил. Пясъчната филтрация, настроена по този начин, ще работи правилно.