ЧЗД

Грешка E81

Кодът E81 се появява, когато панелът за управление не успее да се свърже с базата. Това може да бъде причинено от токовата защита (RCD), базата или панела за управление. Моля, следвайте стъпките по-долу, за да разрешите този проблем.

Стъпка 1:

Извадете панела за управление от базата и го дръжте в ръка.

Стъпка 2:

Натиснете и задръжте бутона on/off за поне 5 секунди, за да изключите панела за управление.

Стъпка 3:

Изключете базата от електрическия контакт.

Стъпка 4:

Поставете изключения панел за управление обратно в базата.

Стъпка 5:

Включете базата обратно в контакта, натиснете бутона RESET (Rücksetzen) и изчакайте 1-3 секунди.
Внимание! Не натискайте бутона TEST, защото това ще изключи отново джакузито.

Панелът за управление ще се свърже отново и ще покаже температурата. Моля, обърнете внимание, че при стъпка 5 панелът за управление все още е изключен. За да използвате панела, трябва да го включите.

На панела за управление все още се показва код E81?

Моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.

Вече не виждате код Е81?

Това означава, че панелът за управление не е успял да се свърже с базата. Това може да се дължи на изключена база, но включен панел за управление. Или пък панелът за управление е бил твърде далеч от базата, в идеалния случай джакузито трябва да се управлява на разстояние до 5 м.

Ако отново се появи код E81, повторете горните стъпки.