ЧЗД

Обща поддръжка

Поддръжката на водата в басейна се осъществява в 4 стъпки: филтриране, поддържане на правилните стойности на водата (pH), дезинфекция (хлор) и контрол/елиминиране на водораслите. Водорасли се появяват често, когато първите 3 стъпки не се извършват правилно. Повечето дезинфектанти са достатъчно силни, за да унищожат водораслите. При редовно филтриране и поддържане на балансирани стойности на водата няма да са ви необходими големи количества препарати за постигане на бистра и чиста вода.

Няколко външни фактора могат да повлияят на горните стъпки - например атмосферните условия, броят на хората, които използват басейна, както и честотата на използване. В зависимост от тези фактори отделните стъпки трябва да бъдат коригирани.

Стъпка 1: Филтриране

Цялото количество вода в басейна трябва да се филтрира веднъж дневно. Времето за филтриране е различно за всяка конкретна помпа и басейн и винаги е посочено в приложеното ръководство за употреба.

Картушният филтър трябва да се промива ежедневно под достатъчно силна струя вода (например от чешмата или градинския маркуч). По този начин филтърът ще издържи по-дълго. В противен случай картушният филтър трябва да се подменя по-често. При всички случаи картушният филтър редовно трябва да се подменя с нов. При пясъчна филтрация трябва да се извършва обратна промивка веднага щом стрелката на манометъра започне да сочи към жълтата част.

Стъпка 2: Стойности на водата

В началото проверявайте стойностите на водата всеки ден с помощта на индикаторна лента. Потопете цялата лента във вода за 1 секунда. Не се опитвайте да изтръскате излишната вода от лентата, на всяко квадратче трябва да остане капка вода. Дръжте лентата в хоризонтално положение за 15 секунди и след това веднага отчетете резултатите. Не оставяйте лентата във водата за твърде дълго време.

Уверете се, че нивото на рН на водата е балансирано. Ако то се отклонява значително, обърнете се към специалист по басейни или търговец на химикали за басейни. Те ще Ви посъветват какви препарати могат да се използват, за достигане на правилните стойности на водата.

Стъпка 3: Дезинфекция

Редовно проверявайте дали водата съдържа необходимото количество хлор. Ако е необходимо, добавете още хлор. Ако във водата няма достатъчно хлор, картушният филтър ще се запуши много по-бързо и работата на помпата ще се влоши. Поради по-голямото съпротивление на запушения картушен филтър помпата ще има по-нисък дебит на водата.

Стъпка 4: Елиминиране на водораслите

Цялото количество вода в басейна трябва да се филтрира веднъж дневно. При високи температури и в застояла вода водораслите се размножават много бързо. Ако не филтрирате водата достатъчно, водораслите могат бързо да се установят и размножат в басейна, въпреки наличието на достатъчно хлор във водата.

Шоковият хлор (химикал) има същия ефект като функцията „boost“ на солинатора. Подава се голямо количество хлор за кратък период от време. Това е един от начините за борба със зелената вода и хлъзгавата повърхност в басейна.

Ако във водата има твърде много биологичен материал, произведеният хлор незабавно започва да действа за дезинфекция на водата. Поради това е необходимо да оставите солинатора да работи по-дълго, за да се произведе достатъчно хлор..

Горепосочената информация служи само като общ съвет за поддръжка на басейна. За по-подробни съвети се обърнете към специалисти и търговци на химикали за басейни.