ЧЗД

Почистване на електроди (QS200, QS400)

За да може електродът да работи оптимално, е необходимо редовно да го почиствате ръчно. Следвайте инструкциите по-долу:

Стъпка 1:

Изключете солинатора и изключете кабела от контакта.

Стъпка 2:

Издърпайте колците от вътрешната страна на басейна от отворите в стената. Поставете черни запушалки (тапи) в отворите.

Стъпка 3:

Отделете и двата маркуча от солинатора (вж. Фигури 1-3).

Стъпка 4:

Освободете шарнирния щифт на титановия електрод и извадете щепсела на електрода (вж. Фигура 4).

Стъпка 5:

Разхлабете гайката и извадете титановия електрод от корпуса (вж. Фигура 5).

Стъпка 6:

Поставете титановия електрод в съд и го залейте с оцет, така че целият електрод да е потопен под повърхността. Оставете титановите пластини да престоят в оцета поне 1 час. За по-големи отлагания препоръчваме да ги оставите да престоят за една нощ. Изплакнете електрода под силна струя вода (напр. с градински маркуч, под чешма) (вж. Фигура 6).

Стъпка 7:

За да монтирате отново електрода, следвайте горните стъпки в обратен ред.