ЧЗД

Проверка на дюзите

Проверка на дюзите - подаване на въздух

Въздушните клапани от външната страна на джакузито подават въздух към масажните дюзи с водна струя. Ако един или повече от клапаните са блокирани или по друг начин запушени, това може да доведе до неправилно функциониране на дюзите.

Моля, първо включете системата за масажни дюзи за 1 до 2 цикъла. Един цикъл продължава приблизително 30 минути. По този начин ще проверите дали препятствието няма да се освободи от само себе си. Ако проблемът продължава, тогава следвайте стъпките по-долу, за да проверите подаването на въздух към дюзите. Ще ви е необходим черният сервизен ключ на джакузито.

Стъпка 1:

Отвийте въздушния клапан (от външната страна на ваната) с черния ключ на джакузито.

Стъпка 2:

Проверете дали въздухът може да преминава свободно през клапана и дали гуменото уплътнение не е заклещено или неправилно монтирано. Можете също така да проверите дали вътре в клапана няма замърсявания или запушване.

Стъпка 3:

С помощта на черния сервизен ключ завийте обратно въздушния клапан.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.

Проверка на дюзите - подаване на вода

От мотора в основата през вътрешността на надуваемата вана минават тръби, които са свързани с изходните масажни дюзи с водна струя. Ако от дюзите във вътрешността на джакузито не излиза вода, то подаването на вода вероятно е блокирано.

Моля, първо включете системата за масажни дюзи за 1 до 2 цикъла. Един цикъл продължава приблизително 30 минути. По този начин ще проверите дали препятствието няма да се освободи от само себе си. Ако проблемът продължава, тогава следвайте стъпките по-долу, за да проверите подаването на вода към дюзите.

Стъпка 1:

Задействайте системата от дюзи (масажни дюзи).

Стъпка 2:

Завъртете всички работещи дюзи в посока, обратна на часовниковата стрелка, за да намалите тяхната интензивност. След това покрийте тези дюзи с дланта на ръката си, за да пренасочите цялата енергия и вода към неработещата дюза. За това вероятно ще са необходими няколко души едновременно.

Стъпка 3:

Важно е да оставите дюзите включени за няколко минути в това състояние, тъй като може да е необходимо известно време, за да се отстрани препятствието в подаването на вода.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.