ЧЗД

Почистване на електроди

За да може електродът да работи оптимално, е необходимо да го почиствате редовно. Следвайте инструкциите по-долу.

Стъпка 1:

Изключете помпата и изключете кабела от контакта.

Стъпка 2:

Отвийте втулката на картуша от канала в стената (от вътрешната страна на ваната) и използвайте включените в комплекта тапи, за да покриете изходите, за предотвратяване на изтичането на вода.

Стъпка 3:

С помощта на кръстата отвертка отвийте четирите винта от прозрачния капак. Свалете капака. (вж. Фигури 1 и 2)

Стъпка 4:

Изключете електрода. Отвийте гайката на електрода в посока, обратна на часовниковата стрелка, с помощта на предоставения инструмент. (вж. Фигури 3 и 4)

Стъпка 5:

Извадете електрода и потопете целия електрод в съд с оцет. (вж. Фигури 5 и 6)

Стъпка 6:

Оставете титановите плочи потопени в оцета за поне 1 час. За по-големи отлагания препоръчваме да се оставят да престоят в продължение на една нощ. Изплакнете електрода под силна струя вода (напр. с градински маркуч, под чешма).

Стъпка 7:

За да монтирате отново електрода, извършете описаните стъпки в обратен ред.

Ако проблемът продължава, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.