ЧЗД

Изваждане на хоризонтални греди

Преди да извадите гредите от ръкава на корпуса на басейна, басейнът трябва да бъде напълно източен. Краката на басейна или U-образните опори също трябва да бъдат извадени. Разклатете леко краката/U-образните опори, за да ги отделите от хоризонталните греди. Това ще намали налягането между ръкавите и гредите, което ще улесни измъкването на хоризонталните греди от ръкава.

По-долу е описана процедурата за лесно изваждане на хоризонталните греди от корпуса на басейна:

Стъпка 1: Издърпайте/отделете ръкава от гредата.

Стъпка 2: Повторете това движение по цялата дължина на ръкава.

Внимание! Не използвайте вода или сапун. Това може да доведе до прилепване на ръкава към гредите.

Стъпка 3: Хванете с ръка единия край на гредата. Въртете гредата настрани, докато я издърпвате от ръкава.

Въртенето помага за по-лесното изваждане на хоризонталната греда.

Ако имате някакви проблеми с изваждането на гредите от корпуса на басейна, моля, свържете се с нас по имейл на servis@intexcorp.cz. Нашият сервизен отдел е на Ваше разположение.