ЧЗД

Грешка E91 & E92

Ако солинаторът покаже грешка E91, системата е измерила ниско ниво на сол. За да разрешите проблема, първо почистете електрода съгласно ръководството. След това проверете дали сте сложили достатъчно сол във водата и добавете още, ако е необходимо. Следвайте стъпките по-долу:

Přidání soli:

Стъпка 1:

Включете филтрацията.

Стъпка 2:

Не включвайте солинатора.

Стъпка 3:

Определете колко сол трябва да се добави във водата.
Следвайте данните и таблиците в ръководството.

Стъпка 4:

Поръсете необходимото количество сол равномерно по цялата повърхност на басейна. Не добавяйте сол през скимера, тъй като той може да се запуши.

Стъпка 5:

За да ускорите разтварянето на солта, можете да я разпръснете равномерно по дъното на басейна, например с метла. Солта не трябва да остава на едно място на дъното.

Стъпка 6:

След 24 часа, когато цялата сол се разтвори, можете да включите солинатора. Задайте желаното време. Следвайте таблиците в ръководството.

Ако солинаторът покаже грешка E92, системата е измерила високо количество сол във водата. За да разрешите проблема, първо почистете електрода съгласно ръководството. След това трябва да замените част от водата в басейна с нова вода. Следвайте инструкциите по-долу:

Отнемане на сол:

Ако добавите твърде много сол във водата, солаторът ще покаже грешка E92 и ще започне да издава звуков сигнал. Нивото на солта трябва да се намали. Това може да стане чрез замяна на част от водата в басейна (приблизително 25%) с нова чиста вода, докато код 92 изчезне.