ЧЗД

Обезвъздушаване на картушна филтрация

Ако във филтрацията или филтърната верига има много въздух, дебитът на водата ще намалее и филтрацията ще започне да издава дрънчащ звук. Необходимо е въздухът да се изпусне от нея, за да може тя отново да функционира правилно. Моля, следвайте стъпките по-долу:

Стъпка 1:

Изключете филтрацията.

Стъпка 2:

Завъртете обезвъздушаващия вентил в горната част на капака на филтъра по посока на часовниковата стрелка. (Фигура 1)

Стъпка 3:

Въздухът трябва да започне да излиза от вентила.

Стъпка 4:

Когато започне да изтича вода, затворете вентила, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка. (Фигури 2 и 3)

Стъпка 5:

Филтрацията вече е правилно обезвъздушена и можете да я включите отново.