ЧЗД

Проблеми с пясъка

Ако имате нов пясък и целият излишен пясък е отмит (т.е. водата не изхвърля повече пясък), едва тогава можете да настроите помпата на позиция „FILTER“. Ако включите филтрацията по-рано, в басейна ще попадне пясък.

Нов пясък - 4-пътен вентил:

Стъпка 1:

Отстранете пясъка от басейна.

Стъпка 2:

Проверете дали в контейнера има достатъчно пясък и при необходимост го допълнете.

Стъпка 3:

Уверете се, че няма пясък в централната тръба на контейнера за пясък.

Стъпка 4:

Пуснете обратната промивка, докато водата стане напълно чиста (Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изхода - щом водата вече не съдържа пясък, можете да изключите помпата).

Нов пясък - 6-пътен вентил:

Стъпка 1:

Отстранете пясъка от басейна.

Стъпка 2:

Проверете дали в контейнера има достатъчно пясък и при необходимост го допълнете.

Стъпка 3:

Уверете се, че няма пясък в централната тръба на контейнера за пясък.

Стъпка 4:

Пуснете обратната промивка, докато водата стане напълно чиста (Можете да проверите водата, като поставите ръката си на изхода - щом водата вече не съдържа пясък, можете да изключите помпата).

Стъпка 5:

Включете промивката (RINSE) за поне 1 минута, за да се уверите, че пясъкът отново се е утаил добре в резервоара.